Personvernerklæring

Personvernerklæringen forteller deg hvordan shop.lundhsrealstone.com/no samler inn og behandler dine personopplysninger.

Lundhs AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene i henhold til denne personvernerklæringen. Det er Lundhs AS som eier shop.lundhsrealstone.com/no.

Vi i Lundhs AS tar personvern på alvor, og du som bruker av shop.lundhsrealstone.com/no skal være trygg på at vi beskytter dine opplysninger og respekterer ditt personvern. Både vår innsamling og vår bruk av dine personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Denne erklæringen (Personvernerklæringen) redegjør for behandlingen av personopplysninger for nettstedet.

Personvernerklæringen inneholder de opplysninger du har krav på å få i forbindelse med at det samles inn opplysninger om deg på våre nettsider. Du får også generell informasjon om hvordan vi samler inn, behandler og beskytter dine personopplysninger i og med din bruk av våre tjenester på shop.lundhsrealstone.com/no.

Lundhs AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene du avgir gjennom et kundeforhold eller kontakt med Lundhs AS, som for eksempel gjennom innloggingsdata, logging av bruk av nettsidene, kjøp av våre produkter og andre elementer som nevnt i denne Personvernerklæringen. Vi er ansvarlige for å behandle personopplysninger om deg på en sikker og lovlig måte. Du kan kontakte oss på: marketing@lundhs.no, dersom du ønsker å få tilgang til opplysninger om deg. For noen av de personopplysninger vi innhenter om deg, trenger vi ditt samtykke. Samtykkeerklæringer vil lenkes der det er relevant.

Definisjoner

For at du lettere skal forstå denne Personvernerklæringen har vi definert noen begreper:

Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson eller til andre individer. Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting. Behandlingsansvarlig er den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, og den som bestemmer formålet med innsamlingen og bruken av personopplysningene (i vårt tilfelle er dette Lundhs AS).

Behandlingsgrunnlag er det grunnlag man har for å behandle personopplysninger, enten i form av samtykke eller hjemmel i lov. Den Registrerte er deg, som benytter deg av tjenestene på shop.lundhsrealstone.com/no og som legger inn informasjon om deg selv i denne forbindelse.

Hva slags personopplysninger behandler vi?

I forbindelse med at du registrerer informasjon om deg selv på våre nettsider, vil vi få tilgang til ditt navn, epost-adresse, adresse og andre kontaktdetaljer. Informasjonen om deg vil bli lagret hos oss med følgende formål:

  • For å besvare henvendelser fra deg angående våre produkter, og sende deg varer dersom du har bestilt varer fra oss.

For å kunne kommunisere med andre datamaskiner på Internett, må din datamaskin ha en IP-adresse. Denne adressen benyttes som identifikasjon på din maskin når den kommuniserer med andre maskiner på nettet. IP-adressen blir brukt til å adressere innholdet av internettsiden til riktig mottaker. I det du kobler deg opp mot dette nettstedet vil du etterlate IP-adressen din. Nettstedet benytter informasjonskapsler (såkalte cookies). Informasjonskapsler er en industri-standard som anvendes på svært mange sider på Internett. Informasjonskapsler benyttes for å registrere at du er innlogget, og til å gjøre visse tilpasninger som gjør det enklere å bruke nettstedet.

Samtykke

Lundhs AS innhenter ditt eksplisitte samtykke for behandling av dine personopplysninger, i henhold til denne Personvernerklæringen. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, ved å kontakte oss her; marketing@lundhs.no

Informasjonen om deg lagres hos Lundhs AS, og vil ikke bli delt eller overført til andre tredjeparter uten ditt eksplisitte samtykke.

Utlevering av personopplysninger

Opplysninger registrert om deg vil ikke utlevert til en tredjepart, med mindre du samtykker til dette eller det foreligger rettslig grunnlag eller en rettslig kjennelse om utlevering av slike data.

Tredjepartsdatabehandlere

Dersom du samtykker til å oppgi e-post, eller registrerer deg for å bestille/kjøpe en vare hos oss vil disse databehandlere bli involvert.

Easy Web Norge AS (drifter webshop)
Formålet med behandlingen: Registrere kjøpet og sende deg bekreftelse
Hvilken informasjon lagres: E-postadresse
Hvem er øverste ansvarlige for dine opplysninger: Lundhs
Behandlingsansvarlig: EasyWeb Norge AS

Klarma (leverandør av betalingstjenesten)
Formålet med behandlingen: Dersom du gjennomfører et kjøp
Hvilken informasjon lagres: Epost, navn, adresse, betalingsinformasjon
Hvem er øverste ansvarlige for dine opplysninger: Klarna
Behandlingsansvarlig: Klarna

BK-logistikk (distribusjon)
Formålet med behandlingen: Sender deg varen du har kjøpt
Hvilken informasjon lagres: Epost, navn, adresse, telefonnr
Hvem er øverste ansvarlige for dine opplysninger: Lundhs
Behandlingsansvarlig: BK-logistikk

Vi bruker Google Analytics for å sjekke hvordan nettstedet vårt blir brukt og for å føre statistikk over besøk på nettstedet.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker innsyn i de opplysninger som er lagret om deg, eller du ønsker ytterligere informasjon om hvordan eventuelle personopplysninger behandles kan du henvende deg her; marketing@lundhs.no

Du har rett til å:

  • Vite om hvilken og få til gang til den informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning),
  • Kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes, til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg
  • Kreve at de personopplysninger vi behandler for deg kan utleveres på et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format som gjør at du kan ta med deg opplysningene til en annen virksomhet.

Oppbevaring, sletting og retting

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eller etter samtykke fra deg. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Lundhs AS har interne rutiner, prosedyrer og sikkerhetstiltak som skal sikre trygg og sikker behandling av dine personopplysninger. Vi har sikkerhetsansvarlige internt som har det øverste ansvaret for å ivareta informasjonssikkerheten generelt, og sikker behandling av personopplysninger spesielt. Våre ansatte får opplæring og veiledning i hvordan personopplysninger skal behandles på en sikker måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll som skal forhindre at uvedkommende og uautoriserte får tilgang til dine personopplysninger. Vi har også prosedyrer og tiltak som forhindrer tap av personopplysninger, samt tap- og ødeleggelse av de systemer hvor personopplysningene lagres. Vi sikrer at behandlingen av personopplysninger skjer korrekt og på en sikker måte, og at behandlingen er beskyttet mot skadeprogramvare.

Vi sikrer at personopplysninger er beskyttet i forbindelse med overføring av personopplysninger internt, eller til eventuelle eksterne og er forpliktet til å sikre at slike eksterne som skal behandle dataene overholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Eventuelle trusler mot datasikkerheten håndteres effektivt og sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger er en del av det daglige arbeidet i vår virksomhet. Vi overholder de krav til beskyttelse og sikring av personopplysninger som følger av gjeldende personvernlovgivning.

Eventuelle brudd på sikkerhetsrutiner dokumenteres og vi har prosedyrer og kapasitet til å avdekke og håndtere eventuelle brudd på sikkerheten. Dersom sikkerhetsbrudd avdekkes, rapporteres dette til ledelsen, skaderisiko kartlegges, Datatilsynet varsles der det er nødvendig, og vi varsler deg som bruker, dersom bruddet utgjør en risiko for deg og dine rettigheter.

Hvordan kontakte oss?

Lundhs AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene i henhold til denne personvernerklæringen. Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte marketing@lundhs.no